REMY BARNHOORN MERKSTRATEGIE

Privacy en Cookie statement.

In dit Privacy & Cookie Statement lees je hoe Remy Barnhoorn Design(geregistreerde naam) persoonsgegevens verwerkt onder andere teneinde haar dienstverlening te ondersteunen en te verbeteren.

1. VERZAMELING PERSOONSGEGEVENS

Remy Barnhoorn Design verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • Op de website https://remybarnhoorn.com/ als je je aanmeldt voor de gratis cursus of voor de nieuwsbrief;

 • Op websites van derden. Als je je inschrijft voor een event via Facebook, als je je gegevens deelt via social media kanalen zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Wij willen je erop wijzen dat deze social media kanalen ook voor eigen doeleinden persoonsgegevens kunnen verwerken. Remy Barnhoorn Design is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die niet in haar opdracht gebeurt. Wij adviseren je dan ook het privacy beleid van deze derden zorgvuldig te lezen;

 • Tijdens direct contact met klanten, partners, leveranciers of andere partijen waar interactie mee is. • 2. WELKE PERSOONSGEGEVENS

  Remy Barnhoorn Design verzamelt onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Bij het aanvragen van de gratis online cursus via de website https://remybarnhoorn.com/: voornaam, achternaam, e-mail

 • Bij het het aanmelden voor de nieuwsbrief via de website https://remybarnhoorn.com/: e-mail

 • Tijdens direct contact met klanten, partners, leveranciers of andere partijen wordt afhankelijk van de situatie persoonsgegevens verzameld zoals voornaam, achternaam, bedrijfsadres, e-mail, telefoonnumer, bankrekeningnummer. • 3. DOELEINDEN EN RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

  Remy Barnhoorn Design of een verwerker van Remy Barnhoorn Design gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden/rechtvaardigingsgronden:

 • Het uitvoeren en het verbeteren van haar dienstverlening op het gebied van het voeren van een merkstrategisch bureau, waaronder alle communicatie aan jou om evenementen optimaal te laten verlopen;

 • Ter ondersteuning van de klantenservice;

 • Het versturen van updates, informatie en tips ter zake direct door Remy Barnhoorn Design aangeboden;

 • Remy Barnhoorn Design gebruikt jouw gegevens niet voor andere dan bovenstaande doeleinden. Remy Barnhoorn Design verwijst jou door naar hoofdstuk 8 van dit Privacy & Cookie Statement voor een uitvoerige beschrijving van jouw rechten. Indien jij geen toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van jouw persoonlijke voorkeur op basis van contact met Remy Barnhoorn Design, bestaat nog altijd de mogelijkheid dat jij onverhoopt berichten van Remy Barnhoorn Design ontvangt. • 4. DUUR BEWARING PERSOONSGEGEVENS

  Remy Barnhoorn Design bewaart persoonsgegevens - in een vorm die het mogelijk maakt om jou te identificeren - niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bovenstaande doeleinden, of niet langer dan maximaal vijf jaar nadat deze voor het laatst zijn ingezet om contact te onderhouden.  5. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

  Remy Barnhoorn Design neemt met inachtneming van de stand van de techniek passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en onbevoegde toegang.  6. DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

 • Remy Barnhoorn Design kan jouw persoonsgegevens alleen delen met partijen die zij onder haar verantwoordelijkheid inschakelt bij het uitvoeren van haar dienstverlening(verwerkers). Remy Barnhoorn Design sluit met deze partijen een zogenaamde verwerkersovereenkomst teneinde te verzekeren dat deze derden jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 • Voor de opslag van data kan Remy Barnhoorn Design dienstverleners inschakelen die jouw persoonsgegevens opslaan op servers die zijn gelegen buiten de Europese Unie. Remy Barnhoorn Design zal van dergelijke opslagdiensten uitsluitend gebruik maken indien 1) deze derden zijn aangesloten bij het “U.S.-EU Privacy Shield Framework” en 2) kan worden gecontracteerd op grond van de zogenaamde “Modelclausules” om te voldoen aan de geschiktheids- en veiligheidsvereisten van de Richtlijn voor gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

 • Buiten deze omschreven gevallen verstrekt Remy Barnhoorn Design geen (persoons)gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet verplicht is. • 7. WEBSITES DERDEN

  Dit Privacy & Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden. Bij deze derden kan je bijvoorbeeld denken aan partners van Remy Barnhoorn Design, sponsoren, leveranciers, adverteerders en social media kanalen. Op de websites van deze derden kan je terecht komen door te klikken op hyperlinks of social media buttons op de websites van Remy Barnhoorn Design. Remy Barnhoorn Design heeft geen invloed op de inhoud van websites van derden en/of de manier waarop deze derden en/of websites en/of hun beheerders persoonsgegevens verwerken. De websites van derden hebben een eigen privacy en cookie beleid, waarvoor Remy Barnhoorn Design niet verantwoordelijk is. Remy Barnhoorn Design adviseert dan ook het privacy beleid van deze derden zorgvuldig te lezen.  8. OPVRAGEN EN WISSEN PERSOONSGEGEVENS; INTREKKEN TOESTEMMING

  Je kunt Remy Barnhoorn Design verzoeken om aan jou inzage te geven in jouw persoonsgegevens, deze te rectificeren, te wissen of de omvang van de verwerking daarvan te beperken. Tevens heb je het recht om bij Remy Barnhoorn Design bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens alsmede het recht om Remy Barnhoorn Design te verzoeken jouw gegevens aan jou over te dragen in een gangbare datastandaard. De contactgegevens van Remy Barnhoorn Design vind je onderaan dit Privacy & Cookie Statement.

  Voor zover jij toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van updates, informatie en tips, heb je altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken door een e-mail te sturen naar info@remybarnhoorn.com. Ieder elektronisch bericht dat jij ontvangt van Remy Barnhoorn Design bevat de mogelijkheid om je af te melden voor de betreffende dienst, zoals nieuwsbrieven, updates, informatie of aanbiedingen ter zake door Remy Barnhoorn Design gevoerde activiteiten. Na afmelding ontvang jij geen informatie of aanbiedingen meer van Remy Barnhoorn Design.

  Indien jij het niet eens bent met de manier waarop Remy Barnhoorn Design jouw verzoeken onder hoofdstuk 8 van dit Privacy & Cookie statement afhandelt, dan kan je een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  9. COOKIES

  Op de website https://remybarnhoorn.com/ wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van de website worden meegezonden en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Hieronder lees je welke cookies Remy Barnhoorn Design gebruikt en met welk doel dat gebeurt.

  Functionele cookies
  Functionele cookies worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren, zoals het opslaan van jouw instellingen en voorkeuren. Een voorbeeld hiervan is dat zodra je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief/updates je bij een volgend bezoek aan de website de melding krijgt dat je je reeds hebt ingeschreven. Dit is om ervoor te zorgen dat je je niet tweemaal inschrijft.

  Analytische cookies
  Analytische cookies worden gebruikt om te analyseren op welke manier de website wordt gebruikt, op welke links wordt geklikt, vanuit welke delen van Nederland dit gebeurt, enzovoorts. Dit gebeurt enerzijds om de werking van de website te verbeteren en anderzijds om kennis te verzamelen over de interesses van de gebruikers van de website. Remy Barnhoorn Design gebruikt hiervoor Google Analytics. Remy Barnhoorn Design volgt de handleiding voor privacy-vriendelijk gebruik van Google Analytics zoals opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieruit volgt onder meer dat Remy Barnhoorn Design een verwerkersovereenkomst heeft gesloten met Google op grond waarvan de Google Analytics cookies op de meest privacy-vriendelijke manier zijn ingesteld. Bovendien worden de laatste drie cijfers van ouw IP-adres niet meegestuurd naar Google en worden de Google Analytics gegevens niet gedeeld met Google.  10. WIJZIGING PRIVACY & COOKIE STATEMENT

  Remy Barnhoorn Design heeft ten allen tijde het recht om dit Privacy & Cookie Statement eenzijdig te wijzigen. Remy Barnhoorn Design plaatste altijd de laatste wijzigingsdatum onder dit Privacy & Cookie Statement. Remy Barnhoorn Design raadt jou aan regelmatig te controleren of dit Privacy & Cookie Statement is gewijzigd.  11. CONTACTGEGEVENS Remy Barnhoorn Design

  Indien je vragen hebt over dit Privacy & Cookie Statement, dan kun je contact opnemen met Remy Barnhoorn Design:

  Remy Barnhoorn Design
  Bosboom-Toussaintstraat 111
  3314 GC Dordrecht
  info@remybarnhoorn.com

  01 januari 2020